Budynek przy al.Legionów 7
'Bratniak'/SP nr 49 przy al.Legionów
Pestalozzischule/II i XIX LO przy ul.Pestalozziego
Dawny budynek dworca Haltestelle Reichskolonie przy ul.Modrzewskiego
Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Kochanowskiego
ul.Klonowicza