Arbeitsläger
obozy pracy

Na terenie Dolnego Wrzeszcza oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie w latach II wojny światowej zlokalizowano aż pięć z piętnastu działających w tym czasie w Gdańsku obozów pracy:

Arbeitslager Narvik I-Schellmühl (Obóz pracy Narvik 1-Młyniska), Arbeitslager Narvik II-Schellmühl (Obóz pracy Narvik 2-Młyniska), Arbeitslager Ferdinand, Arbeitslager Holm oraz Ostarbeitslager Schellmühl (Obóz pracy Młyniska).


Teren obozu Arbeitslager Ferdinand
na planie z lat wojny...
(źródło: Forum Dawny Gdańsk)


...i na planie powojennym.
(źródło: Forum Dawny Gdańsk)

W 1945 roku, w związku ze zbliżaniem się do Miasta linii frontu, zdrowi więźniowie ze zlikwidowanych obozów - podobnie jak ludność cywilna - zostali w większości ewakuowani.

Po wojnie obozy te wykorzystywano m.in. jako obozy przejściowe dla niemieckich gdańszczan, wysiedlanych następnie na zachód, obozy dla repatriantów, a w okresie późniejszym - także siedziby szkół i urzędów.


Teren dawnego obozu Arbeitslager Holm współcześnie (2006)


Teren dawnego obozu Arbeitslager Ferdinand współcześnie (2006)