Sportklub "Gedania" E.V.
KS Gedania

Początki "Gedanii" wiążą się z konfliktem, do jakiego doszło w sekcji piłkarskiej działającego w Gdańsku od 1894 roku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Towarzystwa nie stać było na utrzymywanie tej sekcji, więc ją rozwiązano. Z decyzją tą nie pogodzili się piłkarze i kibice, którzy 15 sierpnia 1922 roku podjęli decyzję o powołaniu wielosekcyjnego polskiego klubu sportowego.

W 1924 roku klub przystąpił do Bałtyckiego Związku Sportowego (Baltischer Sport Verband) zrzeszającego kluby z Wolnego Miasta, Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich, przez co mógł rywalizować z silnymi niemieckimi zespołami.


Pieczątki zarządu KS 'Gedania'
(źródło: archiwum klubu)


Obchody 15. rocznicy istnienia klubu (1937)
(źródło: archiwum klubu)

Statut klubu deklarował apolityczność, w poczet członków "Gedanii" przyjmowano wszystkich chętnych, bez różnicy płci czy narodowości. Językiem oficjalnym klubu był język polski.

W "Gedanii" poza piłką nożną działało jeszcze 10 innych sekcji.


Tytułowa strona "Sportu", oficjalnego organu prasowego Gedanii
(źródło: archiwum klubu)


Legitymacja członka KS 'Gedania'
(źródło: archiwum klubu)

Klub otrzymał teren placu ćwiczeń należący do byłych koszar pruskiego batalionu łączności (Telegraphen-Kaserne) przy Heeresanger (dziś al.Legionów) na lokalizację swoich obiektów. Ten rejon miasta stał się wkrótce centrum polskiego życia w Gdańsku. W pobliskich domkach mieszkali polscy kolejarze, tu mieścił się akademik dla studiujących w Technische Hohschule (dziś: Politechnika Gdańska) Polaków, tu też w katolickim kościele św. Stanisława modlili się Polacy.


Sportowcy 'Gedanii' na stadionie przy ul.Kościuszki;
w tle polski kościół św. Stanisława
(źródło: archiwum klubu)


Jak wyżej
(źródło: archiwum klubu)

Kres działalności przedwojennej "Gedanii" nastąpił wraz z 31 sierpnia 1939 roku. W latach wojny obiekty dawnego klubu wykorzystywała drużyna piłkarska stacjonujących w ponownie zmilitaryzowanych koszarach przy Heeresanger oddziałów Luftwaffe (Luftwaffe Sportverein).

Klub reaktywowano 16 maja 1945 roku, dopiero jednak po "polskim październiku" 1956 roku Miejska Rada Narodowa w Gdańsku przywróciła mu użytkowane przed wojną boisko sportowe wraz z przylegającym do niego obiektem.


Wyświetl większą mapę

Boisko Gedanii na współczesnym planie


(stan z 2006)


(stan z 2006)


(stan z 2006)


(stan z 2006)