Helene-Lange Lyzeum/Gundrunschule
Wydział Farmaceutyczny AMG

 

(stan z 2006)

Budynek wzniesiono w latach 1928-1929, według projektu Martina Kiesslinga. Mieściło się tu miejskie liceum oraz zreformowane gimnazjum realne dla dziewcząt oraz seminarium kształcące przedszkolanki i świetliczanki.


Plan opisywanego budynku


(źródło: Był sobie Gdańsk: Wrzeszcz)


Uroczystość otwarcia szkoły w Auli Maxima;
Helena Lange piąta od lewej
(zdjęcie ze zbiorów Landesarchiv Berlin)


Absolwentki Gudrunschule, rok 1943
(źródło: Unser Danzig)

W 1937 lub 1938 roku nazwa szkoły została zmieniona na Gudrunschule (Gudrun - żeńska postać z mitologii nordyckiej). Pod koniec wojny budynek zamieniono na tymczasowy szpital dla rannych żołnierzy niemieckich, następnie zaś zajęła go i znacznie zdewastowała Armia Czerwona.

Pod koniec 1945 roku budynej przekazano Wydziałowi Farmaceutycznemu nowopowstałej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonej w latach 1962-1966 rozbudowy obiekt ten zatracił jednak w znacznym stopniu swą pierwotną formę architektoniczną.


Budynek w drugiej połowie lat 40. XX wieku
(źródło: Kronika Wydziału Farmaceutyczego AMG)


Budynek w drugiej połowie lat 40. XX wieku
(źródło: Kronika Wydziału Farmaceutyczego AMG)


Wyświetl większą mapę

Helene-Lange Lyzeum na współczesnym planie

Helene Lange (9 IV 1848 - 13 V 1930) nauczycielka, aktywistka, założycielka ruchu kobiecego w Niemczech; w 1871 ukończyła studia pedagogiczne; początkowo działała w Berlinie (wczesne lata 70. XIX w.); ciesząc się poparciem kół liberalnych, stworzyła nowy system nauczania dziewcząt; w 1904, po pokonaniu wielu trudności, założyła Ruch Kobiecy; w latach 1906-1908 przekonała do swojego programu dot. szkół żeńskich rząd pruski; w 1919 roku - działając w szeregach Niemieckiej Partii Demokratycznej - została burmistrzem Hamburga, jednakże w roku następnym zrezygnowała z polityki, skupiając się na działalności związkowej i publicystycznej; w 1922 została honorową obywatelką miasta Oldenburg, w roku 1923 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Tybindze, w 1928 zaś wyróżnienie "Zasłużona dla Państwa". Helene Lange stała się symbolem ruchu emancypacyjnego i liberalnego w Niemczech.


(stan z 2006)


'Dobudówka' z lat 1962-1966;
(stan z 2006)


Korytarz łączący oryginalny budynek (po lewei) z późniejszą dobudówką (po prawej);
(stan z 2006)


Fragment ogrodu
(stan z 2006)


Aula Maxima


Aula Maxima z zewnątrz
(stan z 2006)