dwór właścicieli Nowych Szkotów i "Napoleonka"

(źródło: Danziger Neuste Nachrichten)
Oba budynki to pozostałość po dawnej osadzie Nowe Szkoty.

Dwór właścicieli Nowych Szkotów przez lata popadał w ruinę i w roku 1993 został zrekonstruowany przez firmę Agares, która ulokowała w nim swą siedzibę (ul. Leczkowa 21).

Dawną karczmę także rozebrano w połowie lat 90. XX wieku. Nazwę swą zawdzięcza legendzie, jakoby podczas oblężenia Gdańska w 1807 roku zatrzymał się w niej sam cesarz Napoleon Bonaparte. Dworek nawiązujący do dawnego kształtu odbudowała w tym miejscu sopocka spółka Top-Design (ul.Leczkowa 1).


Wyświetl większą mapę

Omawiane obiekty na współczesnym planie