Staatliches Observatorium/Navigationschule
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG

(źródło: Był sobie Gdańsk: Wrzeszcz)

Budynek wzniesiono w latach 1912 -1916, jako element kompleksu koszar wojskowych (Telegraphen-Kaserne). W latach Wolnego Miasta Gdańska zajmowany był przez Staatliches Observatorium (Państwowe Obserwatorium). Dodatkowo w latach 1923-1934 w budynku tym działała także szkoła nawigacyjna (Navigationsschule, też: Seefahrtschule).

 


Telegraphen-Kaserne na przedwojennej pocztówce
(źródło: aukcje internetowe Allegro)


Widok z Neuer Markt (pl.Wybickiego)
(źródło: Był sobie Gdańsk: Wrzeszcz)


Przelatujący przed Staatliches Observatorium
samolot z pobliskiego lotniska
(źródło: Forum Dawny Gdańsk)


Wyświetl większą mapę

Teren koszar Telegraphen-Kaserne
na współczesnym planie

W latach II wojny światowej budynek zajmowanło niemieckie dowództwo lotnicze, w 1945 roku zaś zajęło go Ludowe Wojsko Polskie. Następnie mieściło się tu m.in. studium wojskowe Uniwersytetu Gdańskiego, w ostatnich latach natomiast - kilka katedr Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii UG. Obecnie budynek ten wystawiony jest na sprzedaż.


Widok od tyłu (strona wschodnia)