Wasserwerk Saspe
Stacja Pomp i Uzdatniania
Zaspa Wodna

(źródło: Kunstschaffen im Deutschen Danzig)

stan z 2005 roku

Stację pomp zbudowano w 1916 roku, uruchomiono ją dopiero w 1919 roku. W połowie lat 30. XX w. stacja ta zaspokajała potrzeby mniej więcej 1/3 ludności ówczesnego Gdańska.


Przedwojenny plan przedstawiający system
odprowadzania ścieków w Gdańsku


Przedwojenny plan przedstawiający zaopatrzenie
w wodę miasta Gdańska


Plan terenu przepompowni

Po naprawie zniszczeń wojennych, obiekt reaktywowano jeszcze w 1945 roku i służy on nieprzerwanie do dziś.


Widok od strony południowej (2005 rok)


Wyświetl większą mapę

Wasserwerk Saspe na współczesnym planie

 


Oryginalna studzienka kanalizacyjna na terenie przepompowni (napis: Kanalisation Danzig)


Pamiątka z roku 1945 - ślady po kulach (2005)